Skip to main content

Internet Of Things

By 3. mars 2020oktober 15th, 2021ComPartner

Vi benytter våre allsidige leverandører for å løse utfordringene våre kunder har.

Sensdesk – gratis portal

Ved å montere digitale temperaturfølere som er koplet til en webportal, har nå sameiet full kontroll og logg på temperatursvingningene.

Trenger du å kontrollere «noe»? Spør oss først!