Vanta

Vanta.com
En plattform for sikkerhet og samsvar

Compartner.com er stolt av å være en av de første MSP leverandørene til vanta.com, en ledende plattform for sikkerhet og samsvar, som hjelper SaaS-bedrifter av alle størrelser med å håndtere risiko og bevise sin sikkerhet i sanntid.

Hva er vanta.com?

Vanta.com er en skybasert plattform som automatiserer opptil 90% av arbeidet for sikkerhets- og personvernsrammeverk som ISO/IEC 27001, SOC 2, HIPAA, PCI og GDPR. Vanta.com gjør det enkelt å overvåke og sikre verktøyene du bruker i din virksomhet, som ansattes app-tilgang, leverandørers sikkerhet, nettverkskonfigurasjon, kryptering, logging, backup og mer. Vanta.com utfører timebaserte tester og varsler deg når noe ser mistenkelig ut. Vanta.com gir deg også et enkelt grensesnitt for å administrere dine sikkerhetsoppgaver og dokumentere dine bevis for revisorer.

Hvorfor bruker compartner.com vanta.com?

Compartner.com er et selskap som tilbyr digitale løsninger for kommunikasjon og samarbeid. Vi har mange kunder i ulike bransjer og land, og vi må håndtere store mengder sensitiv informasjon hver dag. Vi er opptatt av å beskytte våre data og våre kunders data mot cyberangrep og andre trusler. Derfor ønsker vi å følge den internasjonale standarden for informasjonssikkerhet, ISO/IEC 27001.

ISO/IEC 27001 er en standard som definerer kravene til et informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS), som er et system for å identifisere, vurdere og håndtere informasjonssikkerhetsrisikoer på en systematisk måte. Ved å følge denne standarden kan vi demonstrere at vi har implementert effektive kontroller for å beskytte vår informasjon og oppfylle våre juridiske og kontraktsmessige forpliktelser.

Men å oppnå og opprettholde ISO/IEC 27001-sertifisering er ikke en enkel oppgave. Det krever mye tid, ressurser og ekspertise å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et ISMS. Det innebærer også å gjennomføre regelmessige revisjoner og tester for å verifisere at ISMS-et fungerer som det skal.

Det er her vanta.com kommer inn i bildet. Ved å bruke vanta.com kan vi spare tid og penger på å bli ISO/IEC 27001-sertifisert. Vi kan også øke vår tillit hos våre kunder, partnere og investorer, og vinne flere avtaler, forkorte salgssykluser og styrke våre relasjoner.

Hvordan fungerer vanta.com?

Vanta.com fungerer ved å integrere seg med de verktøyene vi allerede bruker i vår virksomhet, som Slack, Google Workspace, AWS, GitHub, Stripe og mange flere. Vanta.com samler inn data fra disse verktøyene via API-er eller agenter, og analyserer dem for å finne ut om vi oppfyller kravene til ISO/IEC 27001 eller andre rammeverk vi velger.

Vanta.com gir oss også en oversikt over vår sikkerhetsstatus i sanntid på et intuitivt dashbord. Her kan vi se hvilke områder vi trenger å forbedre, hvilke oppgaver vi må utføre, hvilke bevis vi må samle inn, og hvilke varsler vi må håndtere. Vanta.com hjelper oss også med å lage en sikkerhetspolicy som beskriver hvordan vi håndterer vår informasjonssikkerhet.

Når vi er klare til å bli revidert, kan vi enkelt dele vår sikkerhetsdokumentasjon med en uavhengig revisor via vanta.com. Vanta.com sørger for at vår dokumentasjon er oppdatert, konsistent og komplett. Vanta.com gjør det også mulig for oss å gi våre kunder tilgang til vår sikkerhetsrapport, slik at de kan se at vi tar vår informasjonssikkerhet på alvor.

Hva er fordelene med vanta.com?

Vanta.com har mange fordeler for oss som en SaaS-bedrift som ønsker å vokse vår virksomhet på en sikker og ansvarlig måte. Noen av fordelene er:

**Tidsbesparelse**: Vanta.com reduserer tiden det tar å bli ISO/IEC 27001-sertifisert fra måneder til uker. Vanta.com eliminerer også mye av det manuelle arbeidet og den menneskelige feilen som er involvert i å håndtere vår informasjonssikkerhet.

**Kostnadsbesparelse**: Vanta.com reduserer kostnadene ved å bli ISO/IEC 27001-sertifisert med opptil 80%. Vanta.com gjør det også billigere å opprettholde vår sertifisering, da vi slipper å betale for dyre konsulenter eller ekstra verktøy.

**Tillitsbygging**: Vanta.com øker vår troverdighet og konkurranseevne i markedet, da vi kan vise at vi følger en anerkjent standard for informasjonssikkerhet. Vanta.com gjør det også lettere for oss å selge til større kunder, som ofte krever ISO/IEC 27001-sertifisering som et minimumskrav.

**Forbedring**: Vanta.com hjelper oss med å forbedre vår informasjonssikkerhet kontinuerlig, da vi får tilbakemelding og veiledning fra plattformen. Vanta.com gjør det også mulig for oss å holde oss oppdatert på de nyeste truslene og beste praksisene innen informasjonssikkerhet.

Hvordan komme i gang med vanta.com?

Hvis du er interessert i å prøve ut vanta.com, kan du oss og registrere deg for en gratis demo. Du kan også kontakte oss via e-post på info@compartner.com eller via telefon på +47 6920 4400.

Vanta.com er mer enn bare en samsvarsplattform, det er en tillitsplattform.
Vi anbefaler vanta.com til alle SaaS-bedrifter som ønsker å ta sin informasjonssikkerhet til neste nivå.