Datasikkerhet

Begrens tilgangen til ditt bedriftsnett fra internett, automatisk blokkering med varsling av innbruddsforsøk. behold tilgjengeligheten.

Holder din bedrift tritt med sikkerhetsutfordringene?

Trusselbildet endres stadig og kompetansen til de som ønsker å bryte seg inn i bedriftens nettverk er høy. Vi leverer utstyr som alltid er oppdatert i forhold til de siste truslene på internett (Zoro-Day protection), og som beskytter bedriftens infrastruktur mot uønsket dataangrep.

I vår MSP plattform fra Datto vil bedriftens server og arbeidsstasjoner alltid være oppdatert og sikret med antivirus og web beskyttelse. I sum vil dette gi en god beskyttelse for bedriftens datautstyr.

Etter løsepengevirus «Ransomware» brudd – er det enda viktigere å ha backup.
Vi leverer løsninger som tar backup av deres Office 365 plattform (Microsoft har 30 dager rollback) med mulighet til å rulle tilbake data for lengre perioder. Lokalt lagret på en Network Attached Storage (NAS) som laster opp i skyen for brannsikker oppbevaring.