Installasjon av servere, pc og mac

Vi installerer ferdig din hardware og sørger for optimal drift.

Installasjon av hardware og løpende drift

Utvidelser av server-/ pc kapasiteter

SolarWinds MSP – har kontroll med versjonene av programvare på PC og servere.

Installering av oppdateringer skjer automatisk – alle oppdateringer er testet i LAB miljø før de rulles ut.

Microsoft Office/ Office 365 og annet installeres enten lokalt eller via vår fjernstyringsløsning i SolarWinds MSP eller TeamViewer for de uten MSP avtalen.

Nye PC – kan også bestilles ferdig installert fra distributør ved å gi oss tilgang til et image.