Atera RMM

Systemet sørger for at maskiner hele tiden holdes oppdatert. Dette gjelder selvfølgelig operativsystemet, men også det aller meste av andre applikasjoner som er installert.

Atera Web og mobil
AteraRMM

Compartner har kompetanse på IT-drift for SMB bedrifter som ikke har egen IT avdeling. Vi benytter et MSP system som overvåker alle deler av PC’er og servere. Systemet sørger for at  maskiner hele tiden holdes oppdatert. Dette gjelder selvfølgelig operativsystemet, men også det aller meste av andre applikasjoner som er installert.

Dette er noe av det Atera RMM passer på:

 • Kritiske hendelser
 • Diskplass
 • Uautoriserte login forsøk
 • Fysisk tilstand på harddisker
 • Windows service sjekk – automatiske oppdateringer
 • Tilkoblede printere
 • System events

Pålogging her; Atera RMM

 • Antivirus
 • Antivirus definisjoner
 • Nedlastningsgrense kontroll
 • Sårbarhets analyse
 • Fjernstyring

Og mye, mye mer…

I sum vil dette gi en problemfri IT hverdag og behovet for konsulent timer vil gå drastisk ned.