innovaphone har en programvarebasert telefoniløsning som er i stadig utvikling. Løsningen kjører på en «steel-belted» Linux plattform, og kan leveres som Soft As A Service (SAAS) eller via en velprøvd «appliance» aluminiumsboks uten vifter.

Våre kunder som har en fysisk boks hos seg får tilgang til alle software oppgraderinger ved hjelp av en SSA avtale. Arbeid med oppdateringer er ikke inklusive i SSA avtalen.

Hva får du igjen for å tegne oppgraderingsavtale?
Du får fri tilgang til siste programvare med tilhørende lisenser. Ny hovedversjon med nye funksjoner kommer ca en gang i året. Her ser du noen smakebiter på det som var med i de siste versjonene:

Hvilke produkter/lisenser omfatter oppgraderingsavtalen?

Avtalen omfatter PBX-lisensene på innovaphone sentralen.

  • Sentralbordlisens (innovaphone sentralbord)
  • Portlisenser (lisens pr pålogget telefon)
  • Mobilitylisenser (lisenser pr mobiltelefon med mobility-funksjonalitet)
  • GSM-lisenser (innovaphone klient-program på mobiltelefo-ner)
  • Voicemail-lisenser (innovaphone talepostkasse)
  • Standby-lisenser (redundant system)
  • Softphonelisenser (innovaphone softphone fra ver 9)

Dersom du har tilleggsprogrammer levert fra 3.parts produsenter, er ikke disse omfattet av denne SSA. Eks: SamWin sentral-bord, Telenor API integrasjon, BRIA softphone, Blues statistikk-program.
Hvor lenge varer oppgraderingsavtalen – er den obligatorisk?
Oppgraderingsavtalen tegnes for så langt eller kort tidsrom du ønsker. Vanligst er å tegne den for ett år av gangen. Avtalen er ikke obligatorisk, men anbefales for alle som bruker innovaphone-anlegget som telefonsentral. Det gis ikke support-støtte på eldre versjoner (eldre enn ca 3 år).
Hva skjer om jeg avslutter eller ikke tegner oppgraderingsavtale?
Når oppgraderingsavtalen ikke lenger er gyldig, vil du ikke lenger kunne laste ned oppdaterte lisenser. Det gis heller ikke support på gamle versjoner (eldre enn ca 3 år). Fra januar 2011 gis det ikke lenger support på versjon 6 og eldre. Dersom du siden ønsker å oppgradere, må du ajourføre oppgraderingsavtalen for den perioden den ikke er betalt.

Prisen for slik oppgradering i etterkant er den dobbelte av prisen ved en oppgraderingsavtale kjøpt i forkant.

Hva koster en oppgraderingsavtale?
Oppgraderingsavtalen koster for ett år ca 15% av lisenskostnaden. Avhengig av hvor mange brukerlisenser og andre lisenser du har på telefonsentralen, varierer oppgraderingsavtalen tilsvarende. Beløpet beregnes i såkalte SSC (Software Service Credits), som er å sammenligne med en myntenhet.