Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=bp0w2KrlE7c

innovaphone

innovaphone IP-PBX eller skyPBX er et kraftfullt og sofistikert VoIP telefonsystem for bedrifter og organisasjoner. I tillegg til alle de telefonfunksjonene man forventer av et moderne telefonsystem, har innovaphone PBX også en perfekt integrert system for Unified Communication (samordnet kommunikasjon).

Systemet er enkelt å ta i bruk og tilgjengelig fra enhver type arbeidsplass og plassering.

Leveres valgfritt som skyPBX tjeneste eller som lokal PBX – eller også som en kombinasjon

Det komplette innovaphone-systemet inkludert både telefonsentral og Unified Communication, kan valgfritt kjøres som skytjeneste, på innovaphone’s egne Voip gatewayer, eller som virtuell maskin i et vmware miljø. Alle komponentene i gatewayene er utviklet i Tyskland og alle kritiske komponenter er produsert i Europa.

VALGFRI TERMINAL: MOBIL, FASTTELEFON, APP, PC, DECT, WLAN…

Med innovaphone PBX står du fritt til å velge den kombinasjonen av brukergrensesnitt som passer deg best, enten det er innovaphone-telefoner eller 3.parts telefoner. Lyden sendes til ønsket terminal, mens telefontjenestene og Unified Communication-tjenestene produseres av innovaphone-systemet.

En logisk bruker i innovaphone kan ha fritt antall terminaler som alle er knyttet til samme nummer.

Når du er opptatt på én terminal, er du i systemet registrert som opptatt. Et anrop kan sendes samtidig til alle terminalene, eller med tidsforsinkelse. Om du ikke svarer på mobilen, kan samtalen gå tilbake til sentralbord. Mobiltelefonen kan være medlem i ringegrupper sammen med andre fasttelefoner i bedriften. Mobilintegrasjonen kan være tidsstyrt, eksempel kun i arbeidstid, eller slås av/på fra fasttelefon, mobil, app eller PC.

Styring av samtaler, funksjonstaster og Unified Communication-funksjoner, kan du gjøre fra enhver enhet med dataforbindelse til innovaphone PBX. Det kan være ip-telefon, PC eller app på nettbrett eller mobil.

Les mer om mobilintegrasjon, innovaphone dect og Wlan-telefoner, samt Unified Communication-løsningene.

Innovaphone

TELEFONER MED DESIGNPRIS

Et bredt utvalg IP-telefoner er tilgjengelig. Fra designtelefoner, tradisjonelle modeller og robuste utendørs-telefoner eller softphones for PC, nettbrett eller smart-mobil. Alle telefonene oppfyller kravene til bedriftsamrkedet og har et bredt spekter med funksjoner. innovaphone-telefoner er også et riktig valg for sentralbord, call-sentere eller andre brukere med spesielle behov til tilpassing av funksjonalitet. Se webshop eller les mer om innovaphone-telefonene.

Velger du ip-telefoner fra innovaphone, får du mange flere funksjoner og muligheter enn du har på standard sip-telefoner.

INTEGRASJON MED DEN ANALOGE VERDEN

Analog-adaptere benyttes for å integrere analoge enheter som telefon, fax, porttelefon eller lignende til den nye VoIP-verden og innovaphone PBX. Det betyr at eksisterende analogt utstyr og analog kabling kan benyttes. T.38 som er en protokoll for overføring av fax over ip, støttes av alle innovaphone-adaptere.

Vi har også adaptere for å koble analoge lydsystemer som høyttaler og mikrofoner til VoIP. Les mer om IP-analog adaptere.

UNIFIED COMMUNICATION – SMART OG FLEKSIBEL MYPBX

myPBX er innovaphone’s komplette Unified Communication-løsning (samordnet kommunikasjon), som kan aktiveres med lisenser for de brukerne som skal ha denne funksjonaliteten. Disse tjenestene gir stor merverdi og øket effektivitet for brukerne. I nye anlegg ligger det en tre måneders gratis testlisens for uttesting av disse funksjonene.

Sammenlignet med Skype, gir myPBX sammenlignbare tjenester til en brøkdel av prisen, og helt uten installasjon av ekstra servere.

myPBX gir også integrasjon med Microsoft Office.

myPBX gir full styring av telefonsamtalene, uavhengig av type telefon, presence (visning av tilstedeværelse), videotelefoni, chat (lyn-meldinger), skjermdeling, telefonkonferanse og flere andre funksjoner. Med presence, ser du opptatt/ledig-status på dine kollegaer. Både status fra telefonsamtaler, mobilsamtaler, kalender og presence-statuser som lunch, møte, ikke tilgjengelig m.v.

Les mer om myPBX Unified Communication-løsningene.

ANDRE APPLIKASJONER GJØR HVERDAGEN ENKLERE

Forskjellige andre innovaphone-applikasjoner og egenutviklede applikasjoner kan enkelt implementeres takket være innovaphone’s åpne og standardiserte grensesnitt.

  • Telefonkatalog for Norge er en skytjeneste som enhver innovaphone-bruker kan tilknyttes. Den gir oppslag på navn både på innkommende anrop, og på utgående anrop til og med før du har løftet røret og aktivert samtalen. Tjenesten fungerer både fra innovaphone ip-telefoner, fra myPBX og fra Operator sentralbordet. Se mer info på webshop.
  • Katalogoppslag mot egen kundedatabase, realiseres med MetaDirectory. På samme måte som for Telefonkatalog for Norge, vises navn og annen info fra kundedatabase ved innkommende og utgående anrop. Fungerer både fra telefon, myPBX og Operator. Se mer info om MetaDirectory eller webshop.
  • Operator er sentralbrodapplikasjonen, egnet for mellomstore og store bedrifter. Enkel og intuitiv betjening av samtaler, enten med klikk-og-dra, grafiske symboler eller hurtigtaster på tastaturet. Full oversikt over alle brukere med status både fra telefonsystemet, mobil og kalender. Flere operatører kan betjene samme køer, og man kan fritt velge plassering og terminal for overføring av talen. Det betyr at man kan bruke valgfri telefon, softphone og mobiltelefon sammen med Operator-programmet. Operator har norsk spåkdrakt. Les mere om Operator eller se webshop.
  • For mindre bedrifter vil myPBX eller telefon med ekstra tastemodul være en optimal løsning.
  • Kø-monitor er hjelpemiddelet for agenter og ansvarlig for et inngående call-senter som ordreavdeling, supportavdeling el.l. Med dette programmet har du et verktøy for å heve kvaliteten på ditt call-senter. Call-senteret er et viktig ansikt ut mot dine kunder, og en beskjeden investering i høyere kvalitet på dette, gir rask pay-back. Agentene kan melde seg inn/ut, ser antall innlogget, antall samtaler i kø, ventetid osv. Ansvarlig for call-senteret ser ventetider og andre kritiske parametre i sann tid. Overskridelser av grenseverdier gir automatisk alarm. Les mer om Queue Monitor eller se webshop.
  • Sanntids-monitor vises i web-leser og gir full oversikt over trafikken i call-senteret. Den viser 10-på-topp liste sortert på agnet, antall samtaler, ringetid el.l. Se webshop.
  • Reporting er statistikkprogrammet som gir deg ønskede rapporter over telefontrafaikken på individ, gruppe, kø eller total-nivå. Velg ønsket rapport og rapporteringsintervall. Gjør oppslag on-line, eller motta rapportene på e-post. Les mer om Reporting eller se webshop.
  • Fax-server for å motta fax til e-post og sende ut fax fra e-post.
  • Lydlogg – Recording kan du lese mer om her eller se webshop.
  • Spesialutviklinger tilpasset kundens behov er mulig takket være innovaphone’s åpne grensesnitt. Kontakt Vcom.

INNOVAPHONE VOIP GATEWAY

– EN HELT SPESIELL BOKS

For de fleste brukere, som vil ha en kompakt, miljøvennlig og særdeles driftssikker lokal løsning uten avhengighet til PC eller servere med 3.parts lunefulle operativsystemer, er innovaphone VoIP gatewayer det optimale valget.

innovaphone VoIP gatewayen utgjør hardware-plattformen for både telefonsystemet og Unified Communication-systemet. Det er forskjellige varianter tilgjengelig, avhengig av antall samtidige bylinjer og prosessorkraft. Hele systemet er ferdig installert på gatewayen, og ønskede tjenester aktiveres med lisenser for det antall brukere som er nødvendig. Det betyr at enhver bruker, om det er en liten bedrift med under 10 brukere, eller en stor bedrift med flere tusen brukere, har tilgang til samme avanserte tjenester.

Innovaphone