Hei – du benytter nå en tjeneste som er koplet opp mot eksterne leverandører som Compartner Teleteknikk AS ikke har ansvaret for.

Appen kan få informasjon om deg.

Compartner Teleteknikk AS – har ikke ansvar for denne bruken, men vil bestrebe spredning av informasjon.