datto RMM

Systemet sørger for at maskiner hele tiden holdes oppdatert. Dette gjelder selvfølgelig operativsystemet, men også det aller meste av andre applikasjoner som er installert.

Compartner har kompetanse på IT-drift for SMB bedrifter som ikke har egen IT avdeling. Vi benytter et MSP system som overvåker alle deler av PC’er og servere. Systemet sørger for at  maskiner hele tiden holdes oppdatert. Dette gjelder selvfølgelig operativsystemet, men også det aller meste av andre applikasjoner som er installert.

Dette er noe av det Datto RMM passer på:

 • Kritiske hendelser
 • Diskplass
 • Uautoriserte login forsøk
 • Fysisk tilstand på harddisker
 • Windows service sjekk – automatiske oppdateringer
 • Tilkoblede printere
 • System events

Pålogging her; Datto RMM

 • Antivirus
 • Antivirus definisjoner
 • Nedlastningsgrense kontroll
 • Sårbarhets analyse
 • Fjernstyring

Og mye, mye mer…

I sum vil dette gi en problemfri IT hverdag og behovet for konsulent timer vil gå drastisk ned.