Skip to main content

ISO 27001:2022 Ved hjelp av Vanta

By 4. oktober 2023oktober 11th, 2023ComPartner, Internett, Sikkerhet
Vanta Dashboard

Compartner.com er et selskap som tilbyr digitale løsninger for kommunikasjon og samarbeid. De har mange kunder i ulike bransjer og land, og de må håndtere store mengder sensitiv informasjon hver dag. De er opptatt av å beskytte sine data og sine kunders data mot cyberangrep og andre trusler. Derfor ønsker de å følge den internasjonale standarden for informasjonssikkerhet, ISO/IEC 27001⁴.

ISO/IEC 27001 er en standard som definerer kravene til et informasjonssikkerhetsstyringssystem (ISMS), som er et system for å identifisere, vurdere og håndtere informasjonssikkerhetsrisikoer på en systematisk måte⁵. Ved å følge denne standarden kan et selskap demonstrere at det har implementert effektive kontroller for å beskytte sin informasjon og oppfylle sine juridiske og kontraktsmessige forpliktelser⁴.

Men å oppnå og opprettholde ISO/IEC 27001-sertifisering er ikke en enkel oppgave. Det krever mye tid, ressurser og ekspertise å etablere, implementere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre et ISMS. Det innebærer også å gjennomføre regelmessige revisjoner og tester for å verifisere at ISMS-et fungerer som det skal⁵.

Det er her vanta.com kommer inn i bildet. Vanta.com er en ledende plattform for sikkerhet og samsvar, som hjelper SaaS-bedrifter av alle størrelser med å håndtere risiko og bevise sin sikkerhet i sanntid¹. Vanta.com automatiserer opptil 90% av arbeidet for sikkerhets- og personvernsrammeverk som ISO/IEC 27001, SOC 2, HIPAA, PCI og GDPR¹.

Vanta

Med vanta.com kan Compartner.com enkelt overvåke og sikre verktøyene de bruker i sin virksomhet, som ansattes app-tilgang, leverandørers sikkerhet, nettverkskonfigurasjon, kryptering, logging, backup og mer¹. Vanta.com utfører timebaserte tester og varsler Compartner.com når noe ser mistenkelig ut. Vanta.com gir også Compartner.com et enkelt grensesnitt for å administrere sine sikkerhetsoppgaver og dokumentere sine bevis for revisorer¹.

Vanta.com fungerer ved å integrere seg med verktøyene som Compartner.com bruker i sin virksomhet, som for eksempel skytjenester, e-post, chat, CRM, regnskap, HR og mer. Vanta.com samler inn data fra disse verktøyene og analyserer dem for å identifisere og vurdere informasjonssikkerhetsrisikoer. Vanta.com bruker også kunstig intelligens og maskinlæring for å oppdage anomalier og varsle Compartner.com når noe ser mistenkelig ut.

Vanta.com hjelper også Compartner.com med å implementere og dokumentere sikkerhetskontroller som er nødvendige for å oppfylle kravene til ISO/IEC 27001. Vanta.com gir Compartner.com et oversiktlig dashboard hvor de kan se sin sikkerhetsstatus, utføre sikkerhetsoppgaver, laste opp bevis og generere rapporter. Vanta.com forenkler også revisjonsprosessen ved å koble Compartner.com med sertifiserte revisorer og gi dem tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Vanta.com er altså en plattform som automatiserer og forenkler sikkerhets- og samsvarsarbeidet for Compartner.com, slik at de kan fokusere på å vokse sin virksomhet og tilfredsstille sine kunder.

De kan også øke sin tillit hos sine kunder, partnere og investorer, og vinne flere avtaler, forkorte salgssykluser og styrke sine relasjoner¹.

Vanta.com er altså en perfekt løsning for Compartner.com, som ønsker å vokse sin virksomhet på en sikker og ansvarlig måte. Vanta.com er mer enn bare en samsvarsplattform, det er en tillitsplattform¹.

(1) ISO/IEC 27001 Information security management systems. https://www.iso.org/standard/27001.

(2) ISO/IEC 27001 – Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001.

(3) Vanta. https://www.vanta.com/.

(4) Vanta: About us. https://www.vanta.com/company/about.

(5) Vanta Platform. https://www.vanta.com/vanta-platform.

(6) ISO/IEC 27001:2022. https://www.iso.org/cms/%20render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/08/28/82875.html.