inGate

– Siparartor / Firewall

Ingate SIParator®/Firewall® er en enhet som kobles mot en eksisterende brannvegg for å gjøre den istand til å håndere sip (Session Initiation Protocol).

inGate

Standard brannvegger blokkerer som oftest protokoller som SIP, videokommunikasjon og andre «Peer to Peer» tjenester. Systemet løser slike problemer i samarbeid med eksisterende brannvegg.

Vi leverer forskjellige modeller som dekker alt fra små installasjoner til de aller største. Systemet leveres også som en software som kan kjøres i VMWare eller ande virtualiserings plattformer.

inGate